Tak, z naszej strony nad przebiegiem całej zabawy czuwa specjalnie przeszkolony asystent. Zadba nie tylko o prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, ale przede wszystkim o gości, aby czuli się swobodnie i dobrze bawili.